HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT 2013

Phần 1: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng năm 2013).

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013

           Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH.
          Phần 3: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QŨY, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NUỚC.
         Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN MUA SẮM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.
           Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI ĐỊNH MỨC CHI THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ VÀ HỘI NGHỊ PHÍ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 6: CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, THANH TRA VÀ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 464 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
           Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 có hiệu lực thi hành từ tháng 09-2013

Ngày 02-06-2008, Bộ tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Đây là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế – xã hội do Nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước. Vì vậy, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23-07-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về việc các khoản thu, chi ngân sách nhà nước; những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước …Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ Tháng 09-2013)

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ tháng 09-2013);

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản tại các  cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ sáu. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn.

Liên Hệ MUA SÁCH MỤC LỤC NSNN 2013(MỚI NHẤT) ĐT: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements