Tags

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013

Ngày 28/3/2013 Bộ Xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng.

         Nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành ngành xây dựng. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013

          Nội dung quyển sách gồm có 11 phần chính sau:
tiêu chuẩn xây dựng việt nam 20

tiêu chuẩn xây dựng việt nam 2013

          Phần 1: QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG.
         Phần 2: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
         Phần 3: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
          Phần 4: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG.
        Phần 5: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG.
          Phần 6: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THO CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
          Phần 7: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
        Phần 8: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 CỌC KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM.
        Phần 9: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 CỌC – KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ.
          Phần 10: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA.
         Phần 11: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 433 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

           Giá: 325.000 đồng / quyển

Advertisements