QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ
CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ TH
Quy định cấp phép xây dựng

Quy định cấp phép xây dựng

           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.
           Phần 2: BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ.
           Phần 3: LUẬT XÂY DỰNG.
           Phần 4: LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ.
           Phần 5: TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU HẠ TẦNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NGÀNH CÔNG AN – GIAO THÔNG VẬN TẢI – THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG.
         Phần 7: CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG.
          Phần 8: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, KIỂM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
            Phần 9: PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC QUY CHẾ TÀI CHÍNH TRONG XÂY DỰNG.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 448 trang.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Advertisements