QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
thanh tra tai chinh doanh nhgiep 2013

Quy trình thanh tra tài chính và xử lý vi phạm hành chính trong doanh nghiệp 2013

          Phần 1: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP.
          Phần 2: QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ NIÊM YẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, THUẾ & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
          Phần 4: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
        Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ.
          Phần 6: LUẬT THANH TRA VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

      Giá: 335.000 đồng / quyển

Advertisements