Tags

, , ,

THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH NHÀ Ở CÔNG VỤ LOẠI BIỆT THỰ – TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ THÔNG TIN CẤP XÃ – TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRƯỜNG MẦM NON
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
thiết kế điể hình

thiết kế điển hình trường mầm non, trường tiểu học , nhà ở công vụ…

           Phần 1: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH NHÀ Ở CÔNG VỤ – LOẠI BIỆT THỰ.
          Phần 2: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ THÔNG TIN CẤP XÃ.
         Phần 3: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN.
         Phần 4: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN.
           Phần 5: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP.
         Phần 6: THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG MẦM NON PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT, NGHỆ THUẬT.
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 482 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
Advertisements