Tags

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP, KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
            Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
          Phần 1: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 5574 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.
            Phần 2: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 5575 : 2012 KẾT CẤU THÉP, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
           Phần 3: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT.
           1. Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà.
          2. Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật thiết kế công trình chịu động đất.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 565 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất

tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất

Giá: 350.000 đồng

Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ Xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo Quyết định 212/2013/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng.            Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm đến lĩnh vực tiêu chuẩn hiện ngành xây dựng

Advertisements