SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG

VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH,

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

     Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Tra cứu luật đấu thầu 2013

Tra cứu luật đấu thầu 2013

Phần 1: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG.

Mục 1. Tra cứu tổ chức đấu thầu.

Mục 2. Tra cứu lựa chọn nhà thầu.

Mục 3. Tra cứu về hợp đồng đấu thầu xây dựng.

Mục 4. Tra cứu một số tình huống về kiểm tra công tác đấu thầu.

 

Phần 2: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Mục 1. Tra cứu các tình huống về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Mục 2. Tra cứu về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Mục 3. Tra cứu về quản lý Nhà nước trong xây dựng.

Mục 4. Tra cứu về quản lý điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng.

Mục 5. Tra cứu về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 

Phần 3: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG.

Mục 1. Tra cứu hình thức xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, thi công an toàn trong xây dựng.

Mục 2. Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mục 3. Tra cứu hình thức xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Mục 4. Tra cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

 

Phần 5: TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

 

Phần 6: QUY TRÌNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.

Advertisements