Tags

NHỮNG QUY TẮC VÀNG TRONG QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC.
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
điều hành doanh nghiệp

Những nguyên tắc vàng trong quản lý và kinh doanh

           Phần 1: QUY TẮC QUẢN LÝ NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ NHÓM.
           Phần 2: QUY TẮC QUẢN LÝ CHÍNH MÌNH.
           Phần 3: MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP.
          A. Quy tắc quản lý vốn, tài chính.
          B. Quy tắc quản lý nguồn nhân lực.
          C. Quy tắc quản lý hồ sơ, tài liệu.
          D. Quy tắc quản lý thời gian.
           Phần 4: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁ.
          Phần 5: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
           Phần 6: CÁC QUY ĐỊNH – CHẾ ĐỘ VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
          Mục I. Hướng dẫn mới nhất về luật chứng khoán và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá.
           Mục II. Các quy định và hướng dẫn mới nhất về quản lý công chức và khai báo điều tra tai nạn lao động.
          Phần 7: CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG NĂM 2013.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang
GIÁ 325.000 Đ.CUỐN
Advertisements