HƯỚNG DẪN THỰC TẾ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
(Cẩm nang giúp Doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững & những quy định pháp luật mới nhất)
Hướng dẫn thực tế quan trọng

Hướng dẫn thực tế quan trọng cho doanh nghiệp

           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
 
          Phần 1: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THÍCH HỢP
 
        Phần 3: NGHĨA VỤ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM SAU KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
 
          Phần 4: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ.
 
       Phần 5: NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TẾ HỮU ÍCH GIÚP DOANH NGHIỆP TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
 
        Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BẢO VỆ DOANH NGHIỆP 2013 – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI (áp dụng từ 01/5/2013).
 
          Phần 7: CÁC LOẠI MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
 
              Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

            Giá: 385.000 đồng / quyển 

Khi bắt đầu một công việc mới, chắc rằng ai cũng lo lắng làm thế nào để kinh doanh đạt hiệu quả thành công nhất định. Việc mở ra một doanh nghiệp mới – tức là mở ra một cơ hội cho bản thân và phải đối đầu với nhiều khó khăn trước mắt. Có lẽ ngoài khả năng, kỹ năng cộng thêm một chút may mắn thì am hiểu Luật pháp khi bắt đầu là hết sức cần thiết. Hiểu rõ những công việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm là con đường đi đến thành công một nửa. Việc am hiểu thủ tục pháp lý khi thành lập, sau khi thành lập công ty và những việc cần phải làm sau đó rất cần thiết cho doanh nghiệp. Có một câu nói “Khi pháp luật có sự thay đổi, nếu bạn biết vận dụng sự thay đổi của pháp luật bạn sẽ loại rủi ro pháp lý, nắm bắt cơ hội làm giàu – Người không biết về sự thay đổi của pháp luật, sẽ gánh chịu rủi ro pháp lý, loại bỏ cơ hội làm giàu”.

Advertisements