BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013-2014

PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT CỦA BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính).
SÁCH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2013

SÁCH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2013

PHẦN THỨ HAI: DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT CỦA BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.
Phần I. Động vật sống; các sản phẩm từ động vật.
Phần II. Các sản phẩm thực vật.
Phần III. Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; Mỡ ăn được đã chế biến; Các loại sáp động vật hoặc thực vật.
Phần IV. Thực phẩm chế biến; Đồ uống, rượu mạnh và giấm; Thuốc lá và các loại nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến.
Phần V. Khoáng sản.
Phần VI. Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan.
Phần VII. Plastic và các sản phẩm bằng plastic; Cao su và các sản phẩm bằng cao su.
Phần VIII. Da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ da; Bộ đồ yên cương, hàng du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự các mặt hàng từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm).
Phần IX. Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; Than từ gỗ; Lie và các sản phẩm bằng lie; Các sản phẩm từ rơm, cỏ giấy hoặc các vật liệu tết bện khác; Các sản phẩm bằng liễu gai và song mây.
Phần X. Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; Giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa); Giấy và các tông và các sản phẩm của chúng.
Phần XI. Nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt.
Phần XII. Giày, dép, mũ và các vật đội đầu khác, ô, dù, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các loại hàng trên; Lông vũ chế biến và các sản phẩm làm từ lông vũ chế biến; Hoa nhân tạo; Các sản phẩm làm từ tóc người.
Phần XIII. Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự; Đồ gốm; Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh. 
Phần XIV. Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý và các sản phẩm của chúng; Đồ kim hoàn giả; Tiền kim loại.
Phần XV. Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản.
Phần XVI. Máy và các trang thiết bị cơ khí; Thiết bị điện; Các bộ phận của chúng; Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh, âm thanh truyền hình và các bộ phận, và phụ tùng của các thiết bị điện trên.
Phần XVII. Xe cộ, phương tiện bay, tàu thuền và các thiết bị vận tải liên hợp.
Phần XVIII. Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác; Nhạc cụ; Các bộ phận và phụ tùng của chúng.
Phần XIX. Vũ khí và đạn; Các bộ phận và phụ tùng của chúng.
Phần XX. Các mặt hàng khác.
Phần XXI. Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 879 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 498.000 đồng

Để thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo lộ trĩnh đã cam kết WTO, ngày 15/11/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế xuất khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế xuất khẩu (bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu) và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế nhập khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Danh mục tại Chương 98) và sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng).Để cập nhật biểu thuế áp dung cho các mặt hàng năm 2013.NXB TÀI CHÍNH cho biên tập & phát hành cuốn sách “biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013” 

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Biểu thuế ATIGA (Form D)

Biểu thuế ACFTA (Form E)

Biểu thuế AKFTA (Form AK)

Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)

Biểu thuế nhập khẩu VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)

Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)

Biểu thuế ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)

Advertisements