SỔ TAY TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC 2013

các tình huống thường gặp trong doanh nghiệp

các tình huống thường gặp trong doanh nghiệp

Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:

           Phần 1: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN – TẦM NHÌN CỦA NHÀ QUẢN LÝ.
          Chương 1. Kỹ năng quản lý.
          Chương 2. Chức năng của quản lý.
          Chương 3. Kinh doanh – Vài nét cơ bản quan trọng nhất.
          Chương 4. Quản lý nhân sự.
          Chương 5. Quản lý kỹ thuật thông tin.
          Chương 6. Quản lý dây chuyền sản xuất.
          Chương 7. Quản lý chiến lược.
          Chương 8. Quản lý thị trường doanh nghiệp.
          Chương 9. Quản lý tài chính.
          Chương 10. Nói chuyện với nhà quản lý doanh nghiệp. 
 
          Phần 2: TÔN VINH NHỮNG DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT.
 
         Phần Phụ lục: QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QŨY HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 469 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
Advertisements