Tags

CẨM NANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Việt – Anh)
sách dành cho doanh nghiệp ngước ngoải tại việt nam

sách dành cho doanh nghiệp ngước ngoải tại việt nam

           Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
         Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.
 
        Phần 2: QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
 
            Phần 4: HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI.
 
          Phần 6: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU.
 
         Phần 7: QUY ĐỊNH THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI.
 
         Phần 8: QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NGƯỚC NGOÀI.
 
           Phần 9: QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI.
 
          Phần 10: HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC ĐẦU TƯ.
 
              Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Nhằm giúp các bộ phận công tác trong các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh và các cá nhân nước ngoài có tài liệu riêng chuyên tham khảo đầy đủ nhất các Thông tư, Nghị định cho doanh nghiệp nước ngoài, như: Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 Quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27/3/2012 Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 Sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BCA Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Thông tư 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 Hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam… Và nhiều Thông tư, Nghị định khác

Advertisements