Tags

,

INCOTERMS 2013, SÁCH NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 2013, 2014

Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và thanh toán Quốc tế cho Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp đang làm công tác kinh doanh Xuất nhập khẩu. Do đó, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản quyển Sách:

INCOTERMS 2013

INCOTERMS 2013

KỸ THUẬT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU – LẬP KẾ HOẠCH,
ĐÀM PHÁN XUẤT KHẨU – TẬP QUÁN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – UPC 600 – INCOTERMS@2010 (Việt – Anh)
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
         Phần 1: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU – LẬP KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU.
          Phần 2: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH.
          Phần 3: XÂY DỰNG BẢN SẮC VÀ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP.
          Phần 4: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI.
         Phần 5: VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
           Phần 6: INCOTERMS@2010.
           Phần 7: UPC 600 (Việt – Anh).
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 500 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 350.000 đồng / quyển

Advertisements