Tags

500 KỸ NĂNG VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
nghiệp vụ xuất nhập khẩu

nghiệp vụ xuất nhập khẩu

          Phần 1: KỸ NĂNG CẦN BIẾT VỀ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.
         Mục I. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu.
          Mục II. Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
          Mục III. Xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
 
         Phần 2: KỸ NĂNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT HẢI QUAN, THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ.
          Mục I. Các quy định chung về thủ tục hải quan.
          Mục II. Thủ tục hải quan cụ thể đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
          Mục III. Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
          Mục IV. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
          Mục V. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức Quốc tế.
         Mục VI. Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, ngoài cửa khẩu.
          Mục VII. Nghiệp vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu
          Mục VIII. Xử lý hàng bị tồn đọng tại cảng biển.
 
           Phần 3: CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HẢI QUAN.
 
          Phần 4: XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU, HẢI QUAN.
 
          Phần 5: CÁC VĂN BẢN MỚI VỀ XUẤT NHẬP KHẨU.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang.

Để tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, các thủ tục hải quan của Việt Nam cũng ngày càng hoàn thiện, đơn giản và rút gọn thời gian, bước đầu thực hiện được thủ tục hải quan điện tử. Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản về các vấn đề nêu trên như: Thông tư 23/2012/TT-BCT ngày 07/8/2012 Quy định việc cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép. Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 06/8/2012 Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012. Thông tư 114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa qủa thuộc nhóm 0801 trong biểu thuế xuất khẩu. Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 12/7/2012 Về việc ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan. Thông tư 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư 103/2012/TT-BTC ngày 22/6/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi…

          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp nắm vững các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ căn bản cần thiết… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách này.
THAM KHẢO THÊM: Sách biểu thuế
Advertisements