NGHIỆP VỤ TUYỂN CHỌN – ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG HIỆU QỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG – CẢI TIẾN MỚI PHƯƠNG THỨC MARKETING
chiến lược phát triển khách hàng

nghiệp vụ tuyển chọn đội ngũ bán hàng và chiến lược phát triển khách hàng

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
           Phần 1: TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN & ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
 
         Phần 2: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ BỘ PHẬN KINH DOANH.
 
          Phần 3: CÁC CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG.
 
          Phần 4: CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ.
 
          Phần 5: XÁC ĐỊNH LẠI HƯỚNG MARKETING.
 
          Phần 6: CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC MARKETING NÂNG CAO HIỆU QỦA BÁN HÀNG.
 
        Phần 7: TẬP HỢP CÁC KẾ SÁCH TRUYỀN THỐNG HAY NHẤT ÁP DỤNG VÀO KINH DOANH.
 
          Phần Phụ lục: CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI VỀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng / quyển

Bộ phận kinh doanh bán hàng là một bộ phận vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Trong thời kinh tế thị trường hàng hóa sôi động, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn giữa các nhà cung cấp. Một công ty có vững mạnh và tạo được tên tuổi lẫn thương hiệu hay không thì phải nhờ vào nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng con người chắc chắn là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công này.

          Nhằm giúp các bộ phận nhân sự, kinh doanh và Ban Giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp phát triển doanh số bán hàng cũng như có thêm tài liệu tra cứu các phương thức marketing mới lẫn các kế sách truyền thông áp dụng vào hiện đại trong kinh doanh. Do dó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
Advertisements