NHỮNG Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁ TRONG QUẢNG CÁO

Những ý tưởng kinh doanh

Những ý tưởng kinh doanh

Nội dung quyển Sách gồm có 10 chương chính sau:

           Chương 1: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO.
 
          Chương 2: 55 CÁCH ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM.
 
          Chương 3: HÌNH ẢNH NÀO THU HÚT SỰ CHÚ Ý NHIỀU NHẤT?
 
          Chương 4: CÁCH VIẾT CÂU TIÊU ĐỀ LÔI CUỐN.
 
          Chương 5: LÀM SAO ĐỂ VIẾT PHẦN LỜI HIỆU QỦA CHO QUẢNG CÁO.
 
          Chương 6: CHÚ Ý KIỂU CHỮ TRONG QUẢNG CÁO CỦA BẠN.
 
          Chương 7: NHỮNG BỐ CỤC MANG LẠI HIỆU QỦA CAO NHẤT.
          Chương 8: Ý NGHĨA CỦA CÁC MÀU SẮC KHÁC NHAU.
         Chương 9: KHI NÀO SỬ DỤNG VÀ KHI NÀO NÊN TRÁNH QUẢNG CÁO MANG TÍNH SO SÁNH.
           Chương 10: HIỆU QỦA CỦA VIỆC LẶP LẠI QUẢNG CÁO.
Advertisements