PHONG THÁI LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG NGHỆ THUẬT ĐEM LẠI THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP
          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
 phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng

phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng
          Phần 1: LÃNH ĐẠO VÀ PHẨM CHẤT, PHONG CÁCH CẦN CÓ ĐỂ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NHÂN VIÊN.
           I. Nhận diện đúng Lãnh đạo.
          II. Lãnh đạo và khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên – Khả năng cốt yết của sự thành công trong Công ty.
           III. Phẩm chất và phong cách lãnh đạo.
 
          Phần 2: LÃNH ĐẠO VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN CÓ.
          I. Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống.
          II. Kỹ năng phát huy sáng kiến và chủ động.
          III. Kỹ năng làm việc nhóm.
          IV. Kỹ năng ra quyết định.
          V. Kỹ năng giao tiếp.
          VI. Kỹ năng thiết lập các mối quan hệ.
          VII. Kỹ năng giải quyết xung đột.
          VIII. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên.
          IX. Các kỹ năng khác Lãnh đạo cần có.
           Phần 3: ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
            Giá: 350.000 đồng / quyển
Điều gì tác động nhiều nhất đến khả năng thành Công cốt yếu của các công ty trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay? Ai cũng rất ngạc nhiên đến câu trả lời: Đó chính là khả năng truyền cảm hứng của Lãnh đạo. Truyền cảm hứng là khả năng liên hệ hiệu qủa với với người khác và cảm xúc của họ, qua đó quản lý các mối quan hệ và tạo ra những ảnh hưởng như mong muốn. Khi mọi người lựa chọn để nỗ lực hết mình, sự thỏa mãn sẽ tăng lên, lòng ựt hào sẽ phát triển, sự tiến bộ được nâng cao, năng suất được cải thiện, sự bền vững được củng cố và lợi nhuận sinh ra. Nhà Lãnh đạo biết cách truyền cảm hứng sẽ xây dựng cho mình một đội ngũ cộng sự và nhân viên luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự thành công của Công ty và không bao giờ đơn độc trong các cuộc chiến khốc liệt chốn thương trường.

          Để các Giám đốc, các Nhà Lãnh đạo có được tài liệu tham khảo hữu ích nhằm đạt được phong thái lãnh đạo hiệu qủa, tạo ra tầm nhìn cho tổ chức mình, truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách
Advertisements