Tags

ỨNG DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG KINH DOANH
          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
binh pháp tôn tử trong kinh doanh

Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh

        Phần 1: BINH PHÁP TÔN TỬ – MỘT HẠT NGỌC TRONG TINH HOA BINH PHÁP CỔ PHƯƠNG ĐÔNG.
          Chương 1. Tôn Tử và “Binh pháp Tôn Tử”.
          I. Tôn Tử – Cuộc đời và sự nghiệp.
          II. Binh pháp Tôn Tử – Tuyệt tác binh thư thời cổ đại.
          III. Chủ tịch Hồ Chí Minh luận bàn về ” Binh pháp Tôn Tử”.
          Chương 2. Tư tưởng về Binh pháp qua các khía cạnh văn hóa.
         I. Tìm hiểu về Triết học quân sự Trung Hoa – Cơ sở tư tưởng của “Binh pháp Tôn Tử”.
          II. Tìm hiểu thêm một số binh thư xứng tầm với “Binh pháp Tôn Tử”.
          III. Tìm hiểu thêm về võ kinh Việt Nam.
          Chương 3. Các danh tướng thời xưa của Trung Hoa và Việt Nam.
          I. Danh tướng Trung Hoa thời chiến quốc.
          II. Danh tướng Việt Nam thời xưa.
 
          Phần 2: VĂN HÓA KINH DOANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG TINH HOA BINH PHÁP CỦA CỔ NHÂN.
          Chương 1. Văn hóa kinh doanh.
          I. Kinh doanh, doanh nghiệp và doanh nhân.
          II. Văn hóa Kinh doanh.
          III. Xây dựng văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp thời kỳ hội nhập.
          Chương 2. Ứng dụng “Binh pháp Tôn Tử”.
          I. Ứng dụng 13 thiên “Binh pháp Tôn Tử” trong kinh doanh.
       II. Ứng dụng “Binh pháp Tôn Tử” trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp ở phương Đông và phương Tây.
         Chương 3. Bàn thêm về sự ứng dụng Binh pháp và các triết thuyết trong kinh doanh
          I. Bàn thêm về sự ứng dụng của Binh pháp trong kinh doanh.
          II. Câu chuyện thực tiễn ứng dụng kế sách trong Binh pháp xưa vào kinh doanh.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 Trong kinh doanh, các doanh nhân để công việc của mình thuận lợi, trôi chảy và ngày càng phát triển đã luôn học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện công việc của mình bằng nhiều cách và trong nhiều hoàn cảnh thực tế khác nhau. Bên cạnh việc vận dụng những tri thức, khoa học hiện đại, thì việc tiếp thu, cải biến và sử dụng trí tuệ của người xưa cho công việc của mình trong từng tình huống, hoàn cảnh và phù hợp với những giá trị tốt đẹp đích thực của dân tộc, là một trong những cách mà các doanh nhân luôn coi trọng và hướng tới và từ đó họ đã thu được những kết qủa khả quan, đáng ngạc nhiên.
Advertisements