QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍN DỤNG
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
Quy chế quản lý và điều hành chính sách tiền tệ

Quy chế quản lý và điều hành chính sách tiền tệ

          Phần 1: NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG.
 
          Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, VÀNG VÀ NGOẠI TỆ.
 
          Phần 3: QUY CHẾ QUẢN LÝ CHO VAY.
 
          Phần 4: QUY CHẾ NGHIỆP VỤ ỦY THÁC, NHẬN ỦY THÁC & LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GÍA
 
          Phần 5: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ.
 
       Phần 6: QUY CHẾ TÀI CHÍNH VÀ THANH TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 
          Phần 7: LUẬT NGÂN HÀNG – LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG – LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI – LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng với hoạt động kinh doanh đa dạng, sôi động và luôn tiếp tục đổi mới để bắt kịp sự đổi thay của nền kinh tế và nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh đó, giữa các ngân hàng thương mại có sự cạnh tranh gay gắt về quy mô, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng về sản phẩm.

 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng với hoạt động kinh doanh đa dạng, sôi động và luôn tiếp tục đổi mới để bắt kịp sự đổi thay của nền kinh tế và nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh đó, giữa các ngân hàng thương mại có sự cạnh tranh gay gắt về quy mô, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng về sản phẩm.

 

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam – mạch máu của nền kinh tế – được xem là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm, mở cửa hoàn toàn theo cam kết quốc tế. Vì vậy nó luôn đối mặt với các vấn đề rủi ro trong hoạt động kinh doanh có thể xảy ra như rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất… Thời gian qua, sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế như lạm phát cao kèm theo hiện tượng đầu cơ…đã làm tiền đề cho các rủi ro dần bộc lộ. Trước diễn biến đó yêu cầu các ngân hàng nhanh chóng xác định, phát hiện ra những rủi ro kinh doanh ngân hàng để kịp thời xử lý.

Để hệ thống ngân hàng Việt Nam có sức cạnh tranh cao, năng động, thực hiện tốt mục tiêu hoạt động an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, thì ngành ngân hàng phải không ngừng đổi mới và nâng cao các nghiệp vụ hoạt động cũng như nghiên cứu áp dụng các giải pháp chính sách mới của Chính phủ nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; cụ thể như: Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trạng thái vàng của tổ chức tín dụng. Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 01/11/2012 Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in, đúc hỏng, giấy in tiền, kim loại đúc tiền hỏng. Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012 Quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt. Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư số 30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012 Quy định về thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá. Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 Quy định về hoạt động cho, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động…

   Để hệ thống ngân hàng Việt Nam có sức cạnh tranh cao, năng động, thực hiện tốt mục tiêu hoạt động an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, thì ngành ngân hàng phải không ngừng đổi mới và nâng cao các nghiệp vụ hoạt động cũng như nghiên cứu áp dụng các giải pháp chính sách mới của Chính phủ nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; cụ thể như: Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trạng thái vàng của tổ chức tín dụng. Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 01/11/2012 Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in, đúc hỏng, giấy in tiền, kim loại đúc tiền hỏng. Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012 Quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt. Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư số 30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012 Quy định về thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá. Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 Quy định về hoạt động cho, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động…

Advertisements