Tags

,

SỔ TAY TỔNG HỢP NHỮNG MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC, BẾ MẠC, THAM LUẬN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÁC CẤP

SỔ TAY TỔNG HỢP NHỮNG MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC, BẾ MẠC, THAM LUẬN
DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÁC CẤP
MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC

MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC

          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính:
          Phần 1: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO.
          A. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
          B. Kỹ năng giải quyết vấn đề.
          C. Kỹ năng tổ chức công việc.
          D. Kỹ năng thuyết trình.
          E. Kỹ năng hội họp.
 
          Phần 2: HỆ THỐNG NHỮNG MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC, BẾ MẠC THAM LUẬN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÁC CẤP.
 
          Phần 3: HỎI – ĐÁP VỀ XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÁC CẤP.
 
          Phần 4: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CÁCN BỘ CÔNG CHỨC.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Người Lãnh đạo giữ vai trò là hạt nhân chủ chốt là linh hồn của mổi cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài trách nhiệm, quyền hạn của một người đứng đầu, người Lãnh đạo còn có trách nhiệm nổi bật như: Chủ trì toàn bộ công việc của cơ quan trực tiếp nắm các vấn đề trọng yếu, các khâu trung tâm, các nhiệm vụ mới nảy sinh…            Nhằm giúp Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có thêm tài liệu tham khảo đáp ứng cho công việc, như: Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt,…

Advertisements