Tags

,

300 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

MẪU HỢP ĐỒNG

MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT

          Phần 1: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ TÀI TRỢ, BẢO TRỢ, BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM.
 
         Phần 2: MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC – HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.
          A. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước.
          B. Hợp đồng xuất nhập khẩu.
 
          Phần 3: MẪU HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
 
          Phần 4: MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.
 
          Phần 5: MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU.
 
          Phần 6: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.
          A. Mẫu hợp đồng về nhà ở.
          B. Mẫu hợp đồng về đất.
 
          Phần 7: MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ.
 
          Phần 8: MẪU HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM.
 
          Phần 9: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, GIẢNG DẠY, Y TẾ, BẢO HIỂM.
 
          Phần 10: MẪU VĂN BẢN VỀ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.
 
         Phần 11: MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÁC MẪU THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP CẦN DÙNG.
 
             Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 692 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 
            Giá: 385.000 đồng
Advertisements