Tags

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP – CÁC MẪU VĂN BẢN, DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

            Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
          Phần 1: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG.
           I. Phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp.
           II. Phát biểu phát động phong trào thi đua.
           III. Phát biểu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương.
           IV. Phát biểu nhân nàgy thành lập Tỉnh, Huyện, đón nhận huân chương.
 
         Phần 2: MẪU THƯ NGỎ, THƯ CÁM ƠN, THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NĂM MỚI VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN.
 
          Phần 3: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, MÔI TRƯỜNG.
 
          Phần 4: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, CON NUÔI, THỪA KẾ.
 
          Phần 5: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP, XỬ PHẠT.
 
          Phần 6: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH.
 
          Phần 7: MẪU VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, BẢO HIỂM.
 
          Phần 8: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN NGƯỜI CÓ CÔNG, NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI.
 
          Phần 9: MẪU ĐƠN TỪ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KINH DOANH.
 
          Phần 10: MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 459 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

 Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Chánh văn phòng trong việc giúp Ủy ban nhân dân các cấp điều hành các hoạt động chung là tiếp nhận, xử lý các văn bản, đơn từ cũng như soạn thảo các bài diễn văn, phát biểu trong những dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương như các Đại hội, hội nghị, nhân dịp phát động phong trào thi đua… Ngoài ra, Chánh văn phòng cũng phải soạn thảo các văn bản mang tính chất định kỳ: Thông báo, báo cáo, tờ trình… Vì vậy, nhằm giúp các Chánh văn phòng, phó Chánh văn phòng và những người làm các công việc liên quan hiểu rõ hơn về việc soạn thảo văn bản trong lĩnh vực mình công tác

Advertisements