Tags

,

TUYỂN TẬP 325 BỘ TÀI LIỆU, BIỂU MẪU MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ.
 
          Nội dung quyển Sách gồm 52 phần chính sau:
BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC NHÂN SỰ

BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC NHÂN SỰ

 
          Phần 1: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN.
 
          Phần 2: MẪU QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
          
          Phần 3: MẪU QUY TRÌNH THỬ VIỆC, HỌC VIỆC. 
 
          Phần 4: MẪU QUY TRÌNH THỰC TẬP.
 
          Phần 5: MẪU QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ.
 
          Phần 6: MẪU QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI.
 
          Phần 7: MẪU QUY TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP.
 
          Phần 8: MẪU QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC.
 
          Phần 9: MẪU NGHỈ PHÉP – NGHỈ VIỆC RIÊNG.
 
          Phần 10: MẪU QUY CHẾ KHEN THƯỞNG.
 
          Phần 11: MẪU QUY CHẾ KỶ LUẬT.
 
          Phần 12: MẪU QUY CHẾ BỔ NHIỆM.
 
          Phần 13: MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC.
 
          Phần 14: MẪU QUY CHẾ LƯƠNG.
 
          Phần 15: MẪU NỘI QUY CÔNG TY.
 
          Phần 16: MẪU QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ.
 
          Phần 17: MẪU QUẢN LÝ GIỜ LAO ĐỘNG.
 
          Phần 18: MẪU QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỐ CÁO.
 
          Phần 19: MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY.
 
          Phần 20: MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN.
       
           Phần 21: MẪU QUY TRÌNH SỬA CHỮA.
 
          Phần 22: MẪU QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP.
 
          Phần 23: MẪU QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCH.
 
          Phần 24: MẪU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI.
 
          Phần 25: MẪU QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM.
 
          Phần 26: MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI.
 
          Phần 27: MẪU CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ.
 
          Phần 28: MẪU QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ.
 
          Phần 29: MẪU QUẢN LÝ HỒ SƠ, CON DẤU.
 
          Phần 30: MẪU QUẢN LÝ TÀI LIỆU.
 
          Phần 31: MẪU QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ.
 
          Phần 32: MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BIỂU MẪU.
 
          Phần 33: MẪU VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI.
 
          Phần 34: MẪU BIỂU DÙNG TRONG CÔNG ĐOÀN.
 
          Phần 35: MẪU KIỂM SOÁT VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNG.
 
          Phần 36: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG MARKETING.
 
          Phần 37: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KINH DOANH.
 
          Phần 38: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG CUNG ỨNG.
 
          Phần 39: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ.
 
          Phần 40: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN.
 
          Phần 41: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH.
 
          Phần 42: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT.
 
          Phần 43: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC XƯỞNG SẢN XUẤT.
 
          Phần 44: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG QUẢNG CÁO.
 
          Phần 45: MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG BẢO TRÌ.
 
          Phần 46: MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH.
 
          Phần 47: MẪU ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 48: KPI VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA NHÂN SỰ.
 
          Phần 49: KPI VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA MARKETING.
 
          Phần 50: KPI VỀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.
 
          Phần 51: KPI VỀ ĐÁNH GIÁ VỀ CUNG ỨNG.
 
          Phần 52: KPI VỀ ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 448 trang.
 Trong qúa trình phát triển kinh tế hiện nay, hoạt động quản trị hành chính – nhân sự ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn, bỡi lẽ đây là lĩnh vực bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức…, là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật quản trị con người. Hoạt động quản trị hành chính – nhân sự không hề dễ dàng khiến cho vai trò của các nhà quản trị hành chính – nhân sự trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích, nắm vững các yếu tố liên quan đến công tác quản trị hành chính – nhân sự.

        Một trong những yếu tố quan trọng trong công tác quản trị hành chính – nhân sự chính là việc nắm vững bộ tài liệu, biểu mẫu. Bỡi đây được xem như một cơ sở để xác lập việc tuyển dụng nhân sự, quyền – nghĩa của nhân viên, đánh giá công việc, quản lý tài sản công ty… Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp nắm vững các kỹ năng cũng như việc nhanh chóng thực hiện việc soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng liên quan đến công tác quản trị hành chính – nhân sự
Advertisements