VĂN HÓA ỨNG XỬ & NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ
(Trong các cơ quan Hành chính Nhà nước, Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện, Khi tham gia giao thông)   
Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

VĂN HÓA ỨNG XỬ & NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

VĂN HÓA ỨNG XỬ & NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

           Phần 1: GIAO TIẾP – KỸ NĂNG GIAO TIẾP.
 
           Phần 2: VĂN HÓA ỨNG XỬ CÔNG SỞ.
           Mục 1. Văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công sở.
           Mục 2. Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp.
           Mục 3. Kỹ năng ứng xử với cấp trên.
           Mục 4. Kỹ năng ứng xử với cấp dưới.
           Mục 5. Kỹ năng ứng cử với khách hàng.
           Mục 6. Kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông.
           Mục 7. Ứng xử trong bệnh viện.
           Mục 8. Những điều nên tránh trong công sở.
          Mục 9. Những bài học về giao tiếp nơi công sở ở các nước – Kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.
 
           Phần 3: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 4: VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC NGÀNH. 
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Trong những năm gần đây, vấn đề văn hóa nói chung & văn hóa công sở nói riêng, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo. Văn hóa là vấn đề rất nhạy cảm, ngoài những tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua cũng đã có những tác động tiêu cực và làm cho các lĩnh vực văn hóa – xã hội của chúng ta, có nơi, có lúc bị dao động.           Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… có được tài liệu tham khảo về cách ứng xử thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống
Advertisements