550 TÌNH HUỐNG HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2013
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2013

HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.
          Mục 1. Tra cứu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
          Mục 2. Tra cứu công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
          Mục 3. Tra cứu công tác tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
          Mục 4. Tra cứu công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
          Mục 5. Tra cứu công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
 
           Phần 2: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG.
         Mục 1. Tra cứu về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
         Mục 2. Tra cứu về công tác bồi dưỡng người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
         Mục 3. Tra cứu về công tác khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.  
 
          Phần 3: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY.
          Mục 1. Tra cứu các tình huống về công tác phòng cháy.
          Mục 2. Tra cứu các tình huống về công tác chữa cháy.
          Mục 3. Tra cứu về phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
          Mục 4. Tra cứu về hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận, thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy.
          Mục 5. Tra cứu về công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.
 
         Phần 4: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC.
 
        Phần 5: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ.
          Mục 1. Tra cứu tình huống về quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
        Mục 2. Tra cứu tình huống về giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
 
         Phần 6: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
          Mục 1. Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động.
          Mục 2. Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, vật liệu nổ.
 
         Phần 7: TRA CỨU CÁC MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
          Mục 1. Các mẫu văn bản dùng trong lĩnh vực an toàn lao động.
          Mục 2. Các mẫu văn bản dùng trong lĩnh vực phòng chống cháy nổ.
 
        Phần 8: QUY CHUẨN VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VÈ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM, AN TOÀN LAO ĐỘNG.
          Mục 1. Chế độ tiền lương, bảo hiểm của người lao động.
          Mục 2. Về an toàn lao động.
 
               Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 330.000 đồng

Giới thiệu:

Công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ luôn là một trong những chủ trương, chính sách kinh tế – xã hội lớn của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước và cơ sở lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất, hoặc không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động. Để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, Chính phủ và các Bộ, ngành trong thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới có liên quan đến vấn đề này như: Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người. Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc. Nghị định 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP,…

Advertisements