Tags

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2013 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2013

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2013).
 
            Phần 2: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG.
 
          Phần 3: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH, THỂ DỤC THỂ THAO.
 
         Phần 4: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH, BẢO HIỂM Y TẾ.
 
         Phần 5: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, GIÁ, KẾ TOÁN, NGÂN HÀNG.
 
         Phần 6: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM.
 
         Phần 7: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, QUYỀN TÁC GIẢ.
 
           Phần 8: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC HÀNG HẢI, GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY, ĐƯỜNG BỘ.
 
         Phần 9: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 441 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

           Giá: 325.000 đồng

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những khía cạnh quan trọng và cần thiết của hệ thống pháp luật Nhà nước. Bởi lẽ đây là hình thức xử phạt quy định riêng đối với những hành vi có lỗi nhưng không phải là tội phạm, do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước. Với tầm quan trọng đó, ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua và ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính nhằm đấu tranh, phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm hành chính; đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân,… có tài liệu tra cứu, tìm hiểu, đồng htời nâng cao nhận thức về quy định xử phạt vi pạhm hành chính trên các lĩnh vực như an ninh trật tự, an toàn xã hội, giáo dục, y tế, kế toán, ngân hàng, kinh doanh,…
Advertisements