CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG & DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG & DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG
& DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

           Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
           Phần 1: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG.
           Phần 2: ĐIỆN BIÊN PHỦ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
           Quyển Sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu với những bài viết & bình luận của các báo Pháp như Carrefoar, Paris Presses Anrore, Paris Macht,… những đoạn hồi ký của nhiều nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ. Ngoài ra, còn có một số tài liệu trong nước đã được xuất bản.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 335.000 đồng

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã man xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn Thế giới.

         Nhân kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp Thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”, “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên Thế giới”.
           Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu diệt, bắt sống quân viễn chinh xâm lược lớn nhất, gọn nhất của quân đội ta, dân tộc ta và của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.(*)… Chính vì vậy mà Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của con người Việt Nam quật cường, bất khuất, thông minh, sáng tạo, là niềm tin của các dân tộc đấu tranh thoát ách áp bức bóc lột, vươn tới độc lập tự do.

         Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2013)

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Advertisements