CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG – KIỂM TRA, TU DƯỠNG,RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO CHI BỘ ĐẢNG CƠ SỞ
KIỂM TRA, TU DƯỠNG,RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO CHI BỘ ĐẢNG

KIỂM TRA, TU DƯỠNG,RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO CHI BỘ ĐẢNG

 Nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác những văn kiện mới nhất của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa ban hành trong thời gian qua, góp phần giúp các cơ sở Đảng trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt Nghị quyết được hiểu quả sâu rộng, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức Đảng viên.
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
          Phần 1: CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT CỦA ĐẢNG.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG.
          Mục 1. Quy chế giám sát trong Đảng.
          Mục 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
          Phần 3: QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA.
 
          Phần 4: TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 
          Phần 5: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG.
 
          Phần 6: MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC ĐẢNG.
          I. Mẫu văn bản của đại hội Đảng bộ cơ sở.
          II. Mẫu dành cho công tác đánh giá chất lượng, rèn luyện, phê bình, tự phê bình.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 350.000 đồng

Advertisements