TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2013

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2013 đạt 21,73 tỷ USD, giảm 9,1% so kết quả thực hiện của tháng trước; trong đó, xuất khẩu đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu là 10,72 tỷ USD, giảm 12,3%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 có mức thặng dư nhẹ 287 triệu USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2013, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt hơn 124 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 61,54 tỷ USD, tăng 15,1% và nhập khẩu là 62,47 tỷ USD, tăng 15,6%. Kết quả là cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam tính trong 6 tháng năm 2013 có mức thâm hụt 933 triệu USD, chỉ bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Biểu đồ 1: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005 đến 2013

Biểu đồ 1: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005 đến 2013

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng/2013 là 72,29 tỷ USD, tăng mạnh 26,6% và chiếm 58,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt 37,16 tỷ USD, tăng mạnh 27,5% và nhập khẩu là gần 35,13 tỷ USD, tăng mạnh 25,7% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp trong nước, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng/2013 là 51,72 tỷ USD, tăng 2,6% và chiếm 41,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam; trong đó, xuất khẩu đạt gần 24,38 tỷ USD, chỉ tăng  nhẹ 0,3% và nhập khẩu là 27,34 tỷ USD, tăng 4,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2012.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại & linh kiện: xuất khẩu trong tháng đạt 1,88 tỷ USD, giảm 13% so với tháng trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng lên 9,98 tỷ USD, tăng 98,4% so với thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện của Việt Nam trong 6 tháng qua là Liên minh châu Âu (EU) với hơn 4 tỷ USD, tăng mạnh 82,2% và chiếm hơn 40% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Đối tác nhập khẩu điện thoại lớn tiếp theo là Tiểu vương quốc Arập Thống nhất: 1,67 tỷ USD, gấp hơn 3 lần; Ấn Độ: 538 triệu USD, gấp 3,2 lần; Hồng Kông: 414 triệu USD, tăng 69,6%… so với cùng kỳ năm 2012.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 6/2013 đạt gần 863 triệu USD, tăng 9,1%, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm 2013 lên 4,77 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2012. Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 6 tháng qua với 1,14 tỷ USD, tăng 31,1%; tiếp theo là thị trường EU: gần 1,05 tỷ USD, tăng 84,6%; Hoa Kỳ: 636 triệu USD, tăng 52,6% và Malaysia: 515 triệu USD, tăng 72,5%… so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 6/2013 đạt 1,49 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2013 lên 7,89 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 3,98 tỷ USD, tăng 14,2%; sang thị trường EU đạt 1,17 tỷ USD, tăng 4,9%; sang Nhật Bản đạt 1,03 tỷ USD, tăng 16,8%;…

Biều đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu dệt may, giày dép sang 3 thị trường lớn EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản 6 tháng/2013 so với 6 tháng /2012

Biều đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu dệt may, giày dép sang 3 thị trường lớn EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản 6 tháng/2013 so với 6 tháng /2012

Nguồn: Tổng cục Hải quan

http://bieuthue2014.wordpress.com/category/sach-bieu-thue-xnk-2014/

Advertisements