CÁC BÀI VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG ÁP DỤNG ĐỜI THƯỜNG

NHỮNG PHỐI HỢP QUAN TRỌNG ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG
VÀ VĂN PHÒNG, CÔNG SỞ
 
          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
CÁC BÀI VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG ÁP DỤNG ĐỜI THƯỜNG

CÁC BÀI VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG ÁP DỤNG ĐỜI THƯỜNG

 
          Phần 1: ĐỜI SỐNG TÂM LINH NGƯỜI VIỆT QUA VIỆC CÚNG BÁI, KHẤN LỄ.
          Chương 1. Văn hóa tâm linh – Một suối nguồn của đời sống tinh thần người việt.
          1. Hiểu thêm về văn hóa tâm linh và vấn đề tín ngưỡng.
          2. Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt.
          Chương 2. Thờ cúng và các vấn đề liên quan.
          1. Tục thờ cúng, lễ bái của người Việt.
          2. Không gian diễn ra các hoạt động thờ cúng, lễ bái, khấn niệm.
          3. Cách thức thờ cúng, lễ bái, khấn niệm của người Việt.
          Chương 3. Văn khấn – Một mắc xích quan trọng trong việc thờ cúng.
          1. Tìm hiểu thêm về văn khấn và một số hình thức gần với văn khấn.
        2. Tìm hiểu thêm về văn tế – Thể loại có những đặc trưng và vai trò gần với văn khấn.
         3. Tìm hiểu thêm về hình thức khấn nguyện trong Phật giáo – Một hình thức khấn Phật.
 
          Phần 2: VĂN KHẤN DÙNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ KINH DOANH.
          Chương 1. Văn khấn tại Chùa.
          1. Đạo Phật và nét văn hóa lên Chùa lễ Phật của người Việt.
          2. Tiến trình hành lễ, dâng hương tại Chùa.
          3. Các bài văn khấn.
          Chương 2. Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu, Phủ.
          1. Các vị Thánh, Thần, Mẫu thờ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ.
          2. Tiến trình hành lễ, dâng hương tại Đình, Đền, Miếu, Phủ.
          3. Các bài văn khấn.
          Chương 3. Văn khấn trong các trường hợp quan trọng.
          1. Văn khấn dùng trong nghi lễ vòng đời.
          2. Văn khấn các vị thần linh trong nhà.
          3. Văn khấn trong các ngày Tết của người Việt.
          4. Văn khấn trong những dịp quan trọng.
 
          Phần 3: PHONG THỦY – NHÀ TỐT, VẬN TỐT.
          Chương 1. Phong thủy dương trạch trong văn phòng và cửa hàng.
          1. Cách cục bên ngoài.
          2. Cách cục bên trong.
          3. Phong thủy văn phòng thực tiễn.
          4. Phong thủy cửa hàng thực tiễn.
          5. Những điều kỵ (sát) thường gặp trong dương trạch.
          Chương 2. Phong thủy âm trạch.
          1. Âm trạch phong thủy.
          2. Âm trạch phong thủy: Long, huyệt, cách cục minh đường, án sơn đồ giải.
          Chương 3. Cách chọn ngày, giờ tốt và một số việc nên làm, kiêng kỵ.
          1. Nên và kỵ trong ngày lễ, Tết.
          2. Nên và kỵ trong việc cưới vợ, gả chồng.
          3. Nên và kỵ trong việc làm nhà, hợp tác kinh doanh.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 455 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 
          Giá: 325.000 đồng
Liên Hệ: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements