VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

& CÁC PHONG TỤC TẬP QUÁN, LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM
 
          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
TON GIAO

VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

 
          Phần 1: TÔN GIÁO LỚN Ở VIỆT NAM.
          1. Phật giáo.
          2. Công giáo.
          3. Phật giáo Hòa Hảo.
          4. Cao Đài.
          5. Tin Lành.
          6. Hồi giáo.
 
          Phần 2: CÁC TÔN GIÁO KHÁC.
          1. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.
          2. Đạo Bửu Sơn kỳ hương.
          3. Ngũ chi Minh đạo và Minh sư đạo tại Việt Nam.
          4. Đạo Baha’i.
          5. Đạo Mẫu Việt Nam.
          6. Đạo giáo.
          7. Nho giáo.
 
          Phần 3: TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM.
 
          Phần 4: PHONG TỤC TẬP QUÁN, LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM.
          1. Phong tục tập quán tín ngưỡng Việt Nam.
          2. Lễ hội tôn giáo Việt Nam.
 
          Phần 5: HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.
 
          Giá: 325.000 đồng
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc, phân bổ ở nhiều vùng miền. Trong qúa trình đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, nhiều tôn giáo có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với sự hội nhập và giao lưu Quốc tế, vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội, ngày càng thể hiện rõ nét, tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của nhân dân với quan điểm của các tôn giáo hiện nay là sống tốt đời đẹp đạo.
Liên Hệ: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements