LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (CÓ HIỆU LỰC 01-01-2014) VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC 01-08-2013) GIẢI ĐÁP 715 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
LUẬT THUẾ GTGT 2014

GIẢI ĐÁP 715 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp;
Phần II. Quy định mới nhất về thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;
Phần III. Quy định mới nhất về công tác giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
Phần V. Quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Phần VI. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kế toán;
Phần VII. Giải đáp các tình huống về quản lý đăng ký thuế và quy trình giải quyết hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế;
Phần VIII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
Phần IX. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế giá trị gia tăng;
Phần X. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân;
Phần XI. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế xuất nhập khẩu;
Phần XII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt;
Phần XIII. Giải đáp các tình huống về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp.
Liên Hệ MUA SÁCH 0923 212 003giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements