Tags

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013
 
           Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
 
        Phần 1: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI.
CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013

           A. Chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
           B. Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai.
          Mục 3. Khiếu nại về giải quyết hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
 
           Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI.
 
          Phần 3: BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH – DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 495 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng / quyển

Liên Hệ mua sách: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements