HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Nội dung quyển Sách gồm 09 phần chính sau:

 

su dung dat

HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

         Phần 1: HƯỚNG DẪN VỀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
 
         Phần 2: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.
 
          Phần 3: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, THU HỒI VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THU MẶT NƯỚC.
 
         Phần 5: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG, QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở.
 
          Phần 7: SẮP XẾP, XỬ LÝ. CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC.
 
        Phần 8: CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, XÂY DỰNG BÀNG GIÁ ĐẤT, KHUNG GIÁ ĐẤT, QUẢN LÝ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VỀ ĐẤT ĐAI.
 
          Phần 9: QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM VÀ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.
 
          Giá: 325.000 đồng / quyển
Liên Hệ mua sách: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements