Tags

,

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2014

Nhằm tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính quyền địa phương, trường học… Đồng thời, giúp các Giám đốc, Lãnh đạo, những người soạn thảo… trong các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ lớn, trong các đại hội, hội nghị, hoặc phát động phong trào thi đua khen thưởng… tại cơ quan đơn vị mình… Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

khai giang nam hoc

mẫu diễn văn khai giảng năm học mới 2013-2014, ngày 20/11

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ
DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
& DOANH NGHIỆP 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
           Phần 1: NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.
         Phần 2: NHỮNG BÀI DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, DIỄN TỪ CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN, CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG.
          Mục 1. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu khai giảng năm học mới, khai giảng, bế giảng các khóa học, thành lập trường.
          Mục 2. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu chào mừng ngày 20/11.
          Mục 3. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên.
         Mục 4. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu kỷ niệm ngày 2/9, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày sinh các vị Lãnh đạo.
         Mục 5. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu kỷ niệm ngày 27/7, ngày thành lập quân đội nhân dân, ngày hội cựu chiến binh.
         Mục 6. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam.
         Mục 7. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
         Mục 8. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị, đại hội Đảng, thành lập Đảng.
          Mục 9. Diễn văn khai mạc, bế mạc Công đoàn.
         Mục 10. Những mẫu diễn văn, bài phát biểu dành cho Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân.
         Phần 3: NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, HỘI HỌP CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC.
          Mục 1. Những bài phát biểu tại hội nghị của các cấp, các ngành.
          Mục 2. Những bài phát biểu tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức.
          Mục 3. Những bài phát biểu tại ngày thành lập công ty, hội nghị khách hàng.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Liên Hệ mua sách 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements