Tags

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013
       Phần 1: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG KINH PHÍ, CẤP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ, QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ.
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CHI QUA HỆ THỐNG KHO BẠC.
 
          Phần 4: QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN, TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨC NGÀNH KẾ TOÁN.
Trong thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán tài chính Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý tài chính như: Thông tư 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 Quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao. Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nghề kiểm toán. Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 

          Giá: 335.000 đồng

Liên Hệ mua sách 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements