Tags

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN     VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành những văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu như: Nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán TABMIS;… 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ về phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán; nội dung, kết cấu tài khoản; quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán ngân sách;…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS                                                      

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN                  

VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống biểu mẫu, nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;

Phần thứ hai. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán TABMIS;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ mua sách kế toán tabmis: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements