Tags

,

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) là cấu phần lớn nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công của Bộ Tài chính. Nằm trong định hướng cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách tài chính nói riêng, TABMIS có mục tiêu là đổi mới căn bản hệ thông tin quản lý tài chính thông suốt từ trung ương đến địa phương; đảm bảo cung cấp báo cáo ngân sách kịp thời, trung thực, chính xác, trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm giải trình ngân sách; đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính Nhà nước. Đây là hệ thống thông tin quản lý dựa trên công nghệ hiện đại (máy tính, mạng, viễn thông, tự động hoá…) được sử dụng làm công cụ để tập hợp, xử lý và cung cấp thông tin về quá trình phân bổ, chấp hành, kế toán, quyết toán NSNN và các hoạt động nghiệp vụ của KBNN. Do vậy, nguồn nhân lực đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán cần có tư duy, phương pháp làm việc và nắm vững các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Nhằm giúp cán bộ làm công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu, nắm vững nghiệp vụ kế toán về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc; Danh mục đoạn mã hạch toán; Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước;…Nhà xuất bản…xin giới thiệu cuốn sách:

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC DANH MỤC ĐOẠN MÃ VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC(Áp dụng từ tháng 09-2013)”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc;

Phần thứ hai. Danh mục một số đoạn mã hạch toán áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn.

Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements