HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI

SÁCH CÓ NỘI DUNG SAU:

ke toan ngan sach

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

 
         Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS).
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 418 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển 
Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements