Tags

,

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK VIỆT NAM
(Song ngữ Việt — Anh)
& QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

MA HS CODE

MÃ HS HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Sách sách chú giải chi tiết mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu gồm những nội dung chính sau:
PHẦN I: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀG HÓA XNK.

1.Công ước HS

2. Danh mục HS

3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;

PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT — NHẬP KHẨU VIỆT NAM

PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).

PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

Đây là cơ sở để: Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;. Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác sách chú giải chi tiết mã hs hàng hóa xuất nhập khau

Liên Hệ mua sách mã hs code : 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

SÁCH NÀY DÙNG KÈM BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Advertisements