130 DANH TƯỚNG TƯỚNG LĨNH QĐND VIỆT NAM

130 DANH TƯỚNG TƯỚNG LĨNH QĐND VIỆT NAM

Nội dung cuốn sách gồm có ba phần như sau:

Phần thứ nhất: Danh tướng việt nam trong lịch sử dân tộc.

Phần thứ hai: Tướng lĩnh Việt nam trong thời đại HCM.

Phần thứ ba: Giai thoại về tướng lĩnh Việt Nam.

Kích thước : 19x27cm;  Hình thức bìa : cứng; Số trang : 550; Giá bìa: 350.000 VNĐ.

Advertisements