Sổ tay công tác dành cho Thẩm phân tòa án nhân dân các cấp

Sổ tay công tác dành cho Thẩm phân tòa án nhân dân các cấp

Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán và những người làm công tác pháp luật có thể sử dụng, qua đó họ có thể tiếp cận công việc của mình với sự hiểu biết chắc chắn và hoàn chỉnh về luật pháp. Đây là nền tảng vững chắc để một hệ thống tòa án minh bạch, công bằng và hiệu quả có thể tiếp tục phát triển, và đó là những điều kiện tiên quyết then chốt của sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Trên cơ sở đó Nhà xuất bản Lao động giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP Sổ tay Thẩm phán này chứa đựng nhiều văn bản pháp lý và các giải thích hữu ích được xây dựng nhằm tối đa hoá các lợi ích sử dụng của nó. Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần I: Sổ tay công tác Thẩm phán Phần II: Nghiệp vụ soạn thảo văn bản tố tụng Phần III: Nghiệp vụ quản lý vụ án Phần IV: Những qui định pháp luật mới nhất dành cho Thẩm phán. Hy vọng rằng các Thẩm phán Việt Nam sẽ tìm thấy tại cuốn sách nguồn trợ giúp lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của họ tại Toà án và hy vọng cuốn sách sẽ hữu ích cho các học viên thẩm phán, luật sư, sinh viên luật và những người khác quan tâm đến việc tìm hiểu luật pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam. Sách in trên khổ 19×27 cm, dày 400 trang. Phát hành tháng 3/2013. Giá bìa phát hành là: 325.000 đồng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Advertisements