BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2013, SÁCH MỚI NHẤT

Biểu thuế là tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế xuất khẩu – nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt… được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Biểu thuế suất được tổng hợp từ:

biểu thuế 2013

biểu thuế 2013

– Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính).

– Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu năm 2013 (Thông tư số 161/2011/TT-BTC – ATIGA; 162/2011/TT-BTC – ACFTA; 163/2011/TT-BTC – AKFTA ngày 17/11/2011; 20/2012//TT-BTC ngày 15/02/2012 – AJCEP; 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 – VJEPA; 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012- AANZFTA; 45/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 – AIFTA của Bộ Tài chính)

– Thuế Giá trị gia tăng.

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 gồm 3 phần chính sau:

 • Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
 • Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
 • Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
 • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế nhập khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Danh mục tại Chương 98) và sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng).Để cập nhật biểu thuế áp dung cho các mặt hàng năm 2013.NXB TÀI CHÍNH cho biên tập & phát hành cuốn sách :

  BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU KHẨU SONG NGỮ ANH VIỆT

  áp dụng từ ngày 01-01-2013

  Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

  Biểu thuế ATIGA (Form D)

  Biểu thuế ACFTA (Form E)

  Biểu thuế AKFTA (Form AK)

  Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)

  Biểu thuế nhập khẩu VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)

  Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)

  Biểu thuế ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tra cứu, thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và kê khai hải quan của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu. Giúp Quý doanh nghiệp tiếp cận, tận dụng mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt để có định hướng lập kế hoạch kinh doanh một cách tối ưu nhất.

Advertisements